Italiano

Podkategorije

Ponudniki

ANDREJ LOGAR – ARHITEKT

Kontaktna oseba: Andrej Logar

Arhitekturno in urbanistično projektiranje, oprema prostorov, vodenje in nadzor gradnje, industrijsko in grafično oblikovanje, fotografija.

Prikaži opis ponudnika

ČRTA

Kontaktna oseba: Romana Toš

Postojnska ulica 5Prikaži pot
9.00–15.00

S projektiranjem se ukvarjam že 30 let. Osnovna dejavnost je arhitekturno projektiranje, od svetovanja, ideje, projekta do realizacije, urbanizma in notranje opreme. Ukvarjam se s projektiranjem stanovanjskih in poslovnih objektov ter pridobivanjem ustreznih dovoljenj. Glavnina mojega dela so prenove starejših stanovanjskih objektov na podeželju in v mestnem jedru, vključno z zunanjo ureditvijo; oblikovanje notranje opreme od stanovanj do poslovnih objektov in turističnih nastanitev. V skladu z novo zakonodajo izdelujemo projekte legalizacij objektov, ki niso skladni z gradbenim dovoljenjem ali ga nimajo, projekti za energetsko sanacijo za pridobivanje subvencij in prilagoditev sanitarij za starejše in gibalno ovirane. ČRTA NAČRTAM IZČRTAM ZAČRTAM

Prikaži opis ponudnika

ELEKTRINA

Kontaktna oseba: Marko Miklavec

pon.– pet.: 8.00–16.00

Projektiranje električnih in telekomunikacijskih instalacij, integriranih sistemov v skladu z Gradbenim zakonom (GZ) za pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo del in pridobitev uporabnega dovoljenja, izvajanje strokovnega nadzora ter tehnično svetovanje: dokumentacija za gradbeno dovoljenje DGD, projekti za izvedbo PZI, projekti izvedenih del PID, projektantski nadzor nad izvajanjem del, strokovni nadzor (po GZ) nad izvajanjem del, tehnično svetovanje.

Prikaži opis ponudnika

GGS

Kontaktna oseba: Vaclav Lovišček

Geodetski načrti, zakoličbe objektov, ureditve mej, parcelacije oz. delitve parcel, izravnava meje, označitve meje v naravi, evidentiranje zemljišča pod stavbo, vpis objekta v kataster stavb, evidentiranje gospodarske infrastrukture, inženirska geodezija, strokovna mnenja, projektiranje nizkih gradenj, gradbeni nadzori.

Prikaži opis ponudnika

IGL

Kontaktna oseba: Leon Grošelj

pon.–pet.: 8.00–17.00 oz. po dogovoru

Podjetje opravlja gradbeno-inženirske storitve.

PROJEKTIRANJE: načrti zunanjih ureditev (vodovod, fekalna in meteorna kanalizacija, ceste in cestni priključki, elektro in telekomunikacijski priključki), elaborati zapore cest za izvedbo gradnje, načrti javne gospodarske infrastrukture pri pripravi pogodb o opremljanju zemljišč za gradnjo, postopki do pridobitve dovoljenj za gradnjo za vse zgoraj navedene načrte.

NADZOR NAD GRADNJO: gradbena, elektro in strojna dela v obsegu, kot ga zapoveduje zakonodaja, vključno s postopki prijave gradnje in pridobitvijo uporabnega dovoljenja za enostanovanjske stavbe, kot zahteva nova gradbena zakonodaja, vse vrste manj zahtevnih objektov, vse vrste zahtevnih objektov.

Prikaži opis ponudnika

INŽENIRING IN TEHNIČNO SVETOVANJE

Kontaktna oseba: Elvis Čatić

Pittonijeva ulica 9Prikaži pot
9.00–17.00

Svetovanje pri obnovi stanovanj in poslovnih prostorov, popis del (gradbeno-obrtniška dela), izdelava knjig obračunskih izmer in dokazil o zanesljivosti objektov ter svetovanje in pomoč pri pridobivanju gradbenih dovoljenj.

Prikaži opis ponudnika

OBLIKA2

Kontaktna oseba: Andreja Gerkšič

Naše načrtovanje celovitih arhitekturnih rešitev obsega raznolika področja: načrtovanje eno- in večstanovanjskih, poslovnih ter drugih objektov, pridobivanje gradbenega dovoljenja z vsemi predhodnimi projektnimi pogoji in mnenji ter vodenjem upravnega postopka, pridobivanje gradbenega dovoljenja za legalizacijo objektov, spremembe namembnosti, projektantski nadzor, izdelava načrtov notranje ureditve, barvne študije, oblikovanje, svetovanje. Ponujamo celostno storitev od ideje do gradnje: izdelava idejne zasnove IDZ, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD, projekta za izvedbo PZI in PID-načrtov.

Prikaži opis ponudnika

PROJEKT DESIGN

Kontaktna oseba: Jakša Kučinac

Izdelava projektne dokumentacije DGD, PZI, PID

Prikaži opis ponudnika

STUDIO LEGIS

Kontaktna oseba: Ana Jamnik

pon.–pet.: 8.00–16.00 oz. po dogovoru

Svetujemo in podajamo predloge ter pripravljamo listine v vseh fazah postopkov pridobitve gradbenih dovoljenj in legalizacij, predvsem pri preveritvi glede možnosti gradnje kot dopušča prostorski akt in možnosti izvedbe priključkov na javno infrastrukturo; pri odmeri komunalnega prispevka in pripravi pogodb o opremljanju zemljišč za gradnjo; preveritvi razpolagalnih pravic (služnosti dostopov in izvedbe priključkov); pri pripravi dokumentacije za izvedbo gradnje; pri pripravi dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja; pri vpisu stavbe v kataster stavb in pripravi akta o ustanovitvi etažne lastnine; pri ustanovitvi stavbne in služnostne pravice ter pri prodaji nepremičnin; svetujemo pri postopkih vpisa v zemljiško knjigo.

Prikaži opis ponudnika

STUDIO MEDITERANA

Kontaktna oseba: Andrej Mlakar

Nudimo izdelavo vseh prostorskih aktov, kot na primer lokacijske preveritve, občinske podrobne prostorske načrte, pobude za spremembe obstoječih prostorskih aktov in podobno, vso projektno dokumentacijo za gradnjo ali prenovo vseh vrst stavb ali objektov.

Prikaži opis ponudnika

TOPIO LANDSCAPE

Kontaktna oseba: Jasna Rizvanović

Oblikovanje in urejanje vseh zelenih površin, in sicer tako zasebnih kot urbanih, vse od analize prostora, idejne zasnove do izvedbe končnega projekta. Upoštevamo želje in potrebe naročnika, ki jih uskladimo z zahtevami prostora. Vrt ali zeleni prostor, ki nastane, je lahko udejanjanje vseh delov življenja in življenjskega stila posameznika ali uporabnika. Postane njegova oaza, sprostitveni prostor, prostor prostočasnih aktivnosti in mnogo več, saj se oblikuje in razvija po željah uporabnika. Vašemu zasebnemu prostoru dodajamo vrednost – vrednost, ki si jo zaželite vi, oblikujemo pa mi. Smo podjetje, ki spreminja vaše sanje po idealnem zunanjem bivanjskem prostoru v realnost. Od vaše vizije idealnega vrta do idejne zasnove in stvarnosti, v kateri lahko uživate vsak dan.

Prikaži opis ponudnika

Preglej ponudnike na zemljevidu